Miło nam poinformować, iż  w dniu 28 października 2021 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu „Udany START” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. W ramach projektu zaplanowano wsparcie procesu inkubacji 54 nowo powstałych firm poprzez udzielenie dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050,00 zł/osoba) oraz wsparcia pomostowego finansowego (1 500,00 zł/m-c przez okres 12 m-cy). Całkowita wartość projektu: 2 861 110,30 zł. Kwota dofinansowania projektu wynosi 2 718 054,78 zł. Projekt realizowany w okresie: 01.01.2022-31.08.2023. Rekrutacja już w styczniu 2022 roku. Szczegóły niebawem!

belka logo