Lista członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”

1. Henryk Maruszewski

2. Wojciech Sawa

3. Krystyna Deniusz-Rosiak

4. Grzegorz Jeżyna

5. Joanna Jabłońska

6. Stefan Prokop

7. Henryk Gołębiowski

8. Edyta Niezgoda

9. Elżbieta Kudrej

10. Irena Prokopowicz

11. Renata Lalik

12. Jan Tokarz

13. Eliza Sitarczuk

14. Urszula Jawornicka

15. Agnieszka Raczyńska

16. Sylwia Jasiuk

17. Paweł Bednarczuk

18. Marta Biesiada

19. Piotr Bogucki

20. Jan Buczek

21. Wiesław Ciołek

22. Grażyna Czapka

23. Andrzej Czerniej

24. Sławomir Czyż

25. Elżbieta Dmuch

26. Stanisław Drogomirecki

27. Ewa Durko

28. Monika Durko

29. Maria Dziedzic

30. Ewa Dziedzicka

31. Monika Gaładyk

32. Stanisław Goleń

33. Marta Grabowska-Piątek

34. Arkadiusz Gradowski

35. Michał Mazurek

36. Iwona Jadczak

37. Henryk Jagodziński

38. Tadeusz Jagodziński

39. Sławomir Jelinek

40. Beata Juśkiewicz

41. Ryszard Kamiński

42. Iwona Kesler

43. Urszula Klein

44. Władysław Kowalczyk

45. Władysław Kowalski

46. Renata Koza

47. Michał Koziński

48. Sławomir Kramek

49. Tomasz Krasnowski

50. Sławomir Krzos

51. Ewa Lackowska

52. Adam Łopocki

53. Elżbieta Łuczkiewicz

54. Agnieszka Marchwiana

55. Agnieszka Marcyniuk

56. Barbara Matyjewicz

57. Maciej Moraczewski

58. Paweł Mroczkowski

59. Krystyna Myszura

60. Agnieszka Nizio

61. Tadeusz Nowaczewski

62. Helena Nowosadzka

63. Marek Olszewski

64. Edyta Ośko

65. Michał Piasecki

66. Anna Pietraszek

67. Teresa Piotrowska

68. Gabriela Poliwczak

69. Paweł Połajdowicz

70. Daniel Popielnicki

71. Bogumiła Pozaroszczyk

72. Teresa Prokop

73. Dorota Prus

74. Wiesław Radzięciak

75. Katarzyna Rafalska

76. Agnieszka Romańczuk

77. Małgorzata Sarzyńska

78. Jacek Semeniuk

79. Joanna Semeniuk

80. Lilla Skibicka

81. Katarzyna Sokołowska

82. Malwina Stańkowska

83. Tadeusz Starykiewicz

84. Halina Steczuk

85. Iwona Szłapak

86. Teresa Szwarc

87. Krystyna Szwedo

88. Grażyna Szykuła

89. Kamil Szymański

90. Dorota Ulanicka

91. Grażyna Wagner

92. Anna Waszczuk

93. Jarosław Wawrynko

94. Zbigniew Weremko

95. Jacek Wilgos

96. Jarosław Wilgos

97. Małgorzata Winnik

98. Urszula Wnuk

99. Ewa Wrońska

100. Maria Żółkiewska