Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej":

Prezes: Beata Juśkiewicz

Zastępca Prezesa: Paweł Mroczkowski

Zastępca Prezesa: Małgorzata Sarzyńska

Sekretarz: Jacek Wilgos

Skarbnik: Grażyna Wagner