Informujemy, iż w wyniku oceny merytorycznej 27 Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły na Konkurs na Najlepszy produkt turystyczny powiatu chełmskiego w 2018 roku, Kapituła Konkursu postanowiła nominować do III etapu Konkursu następujące produkty:

  1. Jarmark Pawłowski – Ginące Zawody w Pawłowie, gm. Rejowiec Fabryczny – 80 pkt.
  2. „Hubertus” w Janowie, gm. Chełm – 80 pkt.
  3. Ścieżka edukacyjna „Wojsławickim wąwozem” w Starym Majdanie, gm. Wojsławice – 75  pkt.
  4. Zlot Motocyklowy w Żmudzi, gm. Żmudź – 75 pkt.
  5. „Nadbużańska Noc Świętojańska” w Świerżach, gm. Dorohusk –  65 pkt.
  6. Rajd Rowerowy „Z latem na Maczuły”, gm. Leśniowice –  65 pkt.
  7. Pomnik Jakuba Wędrowycza w Wojsławicach, gm. Wojsławice – 60  pkt.
  8. Babciny Zakątek na Kocim Dołku w Majdanie Ostrowskim, gm. Wojsławice – 60  pkt.

      Od 8 października można głosować na nominowane kandydatury za pomocą kuponów drukowanych w wydaniu chełmskim „Nowego Tygodnia”. Wypełnione kupony należy dostarczy osobiście lub pocztą do Redakcji tygodnika Nowy Tydzień – tygodnik lokalny w Chełmie ul. Lwowska 14, 22-100 Chełm, bądź wrzucając do skrzynek redakcyjnych gazety w miejscach ich rozmieszczenia. Głosowanie potrwa do 30 listopada 2018 roku. Wyniki Konkursu poznamy w grudniu podczas Chełmskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.