W związku z planowanymi naborami wniosków w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej"/"Rozwijanie działalności gospodarczej" oraz rosnącym zainteresowaniem możliwością skorzystania za wsparcia doradczego pracowników Biura LGD, przypominamy, iż osoby zainteresowane skorzystaniem z doradztwa w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej proszone są o kontakt z Biurem LGD w celu ustalenia terminu i godziny usługi doradczej.  Przypominamy również, iż skorzystanie z doradztwa jest punktowane w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji. Warunkiem otrzymania punktów jest osobiste skorzystanie z doradztwa LGD w Biurze LGD lub w Mobilnych Punktach Informacyjno-Doradczych oraz przedstawienie w trakcie usługi doradczej głównych założeń operacji tj. celów, opisu operacji oraz zestawienia planowanych wydatków (I. spotkanie doradcze), wypełnionego wniosku i wypełnionego biznesplanu (II. spotkanie doradcze). Szczegółowe informacje odnośnie punktacji w ramach kryterium 7. Doradztwo Biura LGD znajdują się w opisie kryterium w Lokalnych kryteriach wyboru operacji dostępnych w Zakładce LEADER 2014-2020 podzakładka Lokalne kryteria wyboru operacji.