W dniu wczorajszym zakończyliśmy kolejny nabór wniosków w zakresie "Rozwijanie działalności gospodarczej"! Na nabór wpłynęły dwa wnioski na łączną kwotę dofinansowania 200 000,00 zł. Alokacja środków dedykowanych na nabór została wykorzystana w 200 %. W ciągu najbliższych 2-3 tygodni wniosek zostanie przekazany do oceny Rady Programowej LGD. Szczegółowe informacje o wyniku naboru dostępne będą w Zakładce LEADER 2014-2020 Podzakładka Listy rankingowe - wyniki naborów. Ostateczną decyzję o przyznaniu wsparcia podejmuje Zarząd Województwa Lubelskiego.