Informujemy, iż w dniu 19 czerwca 2019 roku, Zarząd Stowarzyszenia zatwierdził zmiany wprowadzone do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020. Zmiany zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Obowiązująca LSR dostępna jest w Zakładce O NAS podzakładka-> Lokalna Strategia Rozwoju