Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zaprasza Członków Rady Programowej LGD na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia w celu rozpatrzenia protestu do oceny operacji w ramach naboru nr 1/2017 w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej”. Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 roku o godz. 14.00 w sali 83 w budynku Gmachy przy pl. Niepodległości 1  w Chełmie. Dokumenty, które będą omawiane podczas posiedzenia dostępne są w Biurze LGD w Chełmie. Prosimy o niezawodną obecność.

Porządek posiedzenia TUTAJ