„Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020” (LSR)  jest podstawą do prawidłowego funkcjonowania i realizowania przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” celów statutowych.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIEMI CHEŁMSKIEJ"  - przyjęta w dniu 22 czerwca 2021 roku. OBOWIĄZUJĄCA 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIEMI CHEŁMSKIEJ"  - przyjęta w dniu 18 grudnia 2020 roku. 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIEMI CHEŁMSKIEJ"  - przyjęta w dniu 6 października 2020 roku.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIEMI CHEŁMSKIEJ"  - przyjęta w dniu 20 kwietnia 2020 roku.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIEMI CHEŁMSKIEJ"  - przyjęta w dniu 19 czerwca 2019 roku.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIEMI CHEŁMSKIEJ"  - przyjęta w dniu 19 czerwca 2018 roku.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIEMI CHEŁMSKIEJ"  - przyjęta w dniu 23 lutego 2018 roku

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIEMI CHEŁMSKIEJ"  - przyjęta w dniu 22 maja 2017 roku.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIEMI CHEŁMSKIEJ"  - przyjęta w dniu 13 lutego 2017 roku.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIEMI CHEŁMSKIEJ" -  przyjęta w dniu 19 stycznia 2017 roku.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIEMI CHEŁMSKIEJ" - przyjęta w dniu 27 września 2016 roku