Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zaprasza Członków Rady Programowej LGD na Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie: Podejmowanie działalności gospodarczej". Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godzinie 14.00 w sali szkoleniowej przy Restauracji LEGENDA Pl. Niepodległości 1 w Chełmie (budynek Gmachu). Projekty podejmowanych uchwał wraz z załącznikami dostępne będą w Biurze LGD 22-100 Chełm, Pl. Niepodległości 1 pok. 330 od dnia 12 kwietnia 2018 roku.

Porządek posiedzenia TUTAJ