Informujemy, iż zmianie uległ Harmonogram naborów wniosków o udzielnie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zaktualizowany, obowiązujący Harmonogram dostępny jest w Zakładce LEADER 2014-2020 podzakładka Harmonogram naborów.