Stowarzyszenie LGD „Ziemi Chełmskiej” jednoczy w partnerstwie samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne we wspólnych działaniach na rzecz wspólnego dobra Ziemi Chełmskiej i jej mieszkańców. Wspólnie podejmujemy inicjatywy służące promocji obszarów wiejskich z terenu LGD, wspieramy lokalną przedsiębiorczość, ochronę zabytków i tradycji oraz angażujemy się w działania na rzecz rozwoju ekologii, turystyki wiejskiej i agroturystyki. Wszystko po to, by w pełni wywiązać się z naszej misji, której celem jest trwała poprawa jakości życia mieszkańców Ziemi Chełmskiej.

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania dołącz do Nas!

  • Przynależność do LGD umożliwia realny wpływ na kierunek działania LGD i na to, w jaki sposób zostaną zagospodarowane unijne fundusze przeznaczone dla naszego terenu.
  • Przynależność do LGD oznacza przynależność do grupy ponad 100 osób reprezentujących wszystkie sektory  – udział we wspólnych spotkaniach, w dyskusjach, szkoleniach itp.
  • Przynależność do LGD to również możliwość bezpłatnego podnoszenia umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i konferencjach zarówno tych organizowanych przez LGD jak i tych, na które LGD jest bezpłatnie zapraszana.
  • Aby dołączyć do Nas należy złożyć wypełnioną, podpisaną czytelnie imieniem i nazwiskiem Deklarację przystąpienia do LGD „Ziemi Chełmskiej”(dla osób fizycznych, firm, gmin/organizacji).

Deklaracja przystąpienia - osoba fizyczna

Deklaracja przystąpienia - firma

Deklaracja przystąpienia -gmina/organizacja