Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Ziemi Chełmskiej”

Procedura aktualizacji LSR -  obowiązująca od dnia 19.01.2017

Procedura aktualizacji LSR - obowiązująca do dnia 18.01.2017

 

Procedura dokonywania monitoringu i ewaluacji

Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu - obowiązująca

 

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Procedura oceny i wyboru operacji - obowiązująca od dnia 04.07.2022

Procedura oceny i wyboru operacji - obowiązująca do dnia 03.07.2022

Procedura oceny i wyboru operacji - obowiązująca do dnia 09.03.2021

Procedura oceny i wyboru operacji - obowiązująca do dnia 07.02.2019

Procedura oceny i wyboru operacji - obowiązująca do dnia 18.06.2018

Procedura oceny i wyboru operacji - obowiązująca do dnia 04.10.2017

Procedura oceny i wyboru operacji - obowiązująca do dnia 21.05.2017

Procedura oceny i wyboru operacji - obowiązująca do dnia 18.01.2017

Procedura oceny i wyboru operacji - obowiązująca do dnia 27.09.2016

 

Procedura naboru w ramach konkursu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Procedura naboru w ramach konkursu grantowego - obowiązująca od dnia 07.11.2019

Procedura naboru w ramach konkursu grantowego - obowiązująca od dnia 06.11.2019

Procedura naboru w ramach konkursu grantowego - obowiązująca do dnia 11.12.2017

Procedura naboru w ramach konkursu grantowego - obowiązująca do dnia 18.01.2017

 

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany - konkurs

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany - obowiązująca od dnia 05.10.2017 (zmiana lokalnych kryteriów)

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany - obowiązująca do dnia 04.10.2017 (zmiana lokalnych kryteriów)

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany - obowiązująca do dnia 21.05.2017

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany - obowiązująca do dnia 18.01.2017

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany - obowiązująca do dnia 26.09.2016

 

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany - grant

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany - obowiązująca od dnia 19.01.2017

Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany - obowiązująca do dnia 18.01.2017