Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie ”Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” /wskaźnik produktu: Liczba nowych, zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów / podmiotów działających w sferze kultury. Limit środków w ramach naboru wynosi 43 132,73 EUR (tj. 172 530,92 zł przy kursie 4,00 PLN/EUR). Wnioski o przyznanie pomocy można składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną do Biura LGD "Ziemi Chełmskiej" od 20 marca 2023 roku do 3 kwietnia 2023 roku. Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w Zakładce LEADER 2014-2020 podzakładka: Ogłoszenia o naborach wniosków.