Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej". Limit środków w ramach naboru wynosi 71 720,00 EUR (tj. 286 880,00 zł przy kursie 4,00 PLN/EUR). Wnioski o przyznanie pomocy można składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną do Biura LGD "Ziemi Chełmskiej" od 20 marca 2023 roku do 3 kwietnia 2023 roku. Pełna treść ogłoszenia o naborze jest dostępna w Zakładce LEADER 2014-2020 podzakładka: Ogłoszenia o naborach wniosków. Informacji o naborze udzielają pracownicy Biura LGD od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod nr telefonu 82 562-75-71 oraz 531-219-707.