Informujemy, iż Zarządzeniem Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" nr 2/2023, w zamian za święto 11 listopada  - Narodowe Święto Niepodległości przypadające w 2023 roku w dzień wolny od pracy (sobota), ustala się dzień 22 grudnia 2023 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Biura LGD.