Przewodniczący Rady Programowej informuje, iż w dniu 27 maja 2024 r. (poniedziałek), o godzinie 1330 w sali nr 83 (I piętro) w budynku Gmachu, Pl. Niepodległości 1 w Chełmie, odbędzie się Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" w celu przeprowadzenia Procedury oceny i wyboru operacji złożonych na nabór wniosków nr 1/2024 w zakresie ”Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”. Projekty podejmowanych uchwał wraz z załącznikami dostępne będą w Biurze LGD 22-100 Chełm, Pl. Niepodległości 1 pok. 330 od dnia 21 maja 2024 roku.