W miniony poniedziałek, 20 maja, odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Zwyczaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Ziemi Chełmskiej". Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie finansowe, sprawozdanie merytoryczne Zarządu, sprawozdanie Rady Programowej oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 rok, zatwierdzono także zmiany w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia oraz Regulaminie Rady Programowej. Dobiegająca końca kadencja władz Stowarzyszenia była również okazją do podsumowania inicjatyw realizowanych przez LGD w latach 2020-2023. W trakcie posiedzenia dokonano także wyboru Zarządu, Rady Programowej oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na lata 2024-2028. Na pierwszym po wyborach zebraniu ukonstytuował się nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna:

Zarządu:

  • Prezes Zarządu: Irmina Juśkiewicz
  • Zastępca Prezesa: Paweł Mroczkowski
  • Zastępca Prezesa: Małgorzata Sarzyńska
  • Sekretarz: Jacek Wilgos
  • Skarbnik: Dawid Trochimiuk

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodnicząca: Iwona Szłapak
  • Zastępca Przewodniczącej: Joanna Jabłońska 
  • Członek Komisji Rewizyjnej: Stanisław Drogomirecki