W związku z planowanymi w 2025 r. roku naborami wniosków w zakresie startu oraz rozwoju gospodarstw agroturystycznych oraz startu zagród edukacyjnych, z zakładce WPR 2023-2027 -> podzakładka Wytyczne programowe dostępny jest  Regulamin Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej, wymogi kategoryzacji oraz wskazówki dla kwaterodawców wraz z wyjaśnieniami. Zapraszamy do zapoznania się z ww. dokumentami.