Oblicza dawnego Brzeźna...

                      13

 

             14     do2

  51_11    cerkiew

                            72

 

                                                                                                                 Z archiwum Pana Władysława Kowalskiego