Miło nam poinformować, iż projekt "Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice", którego Liderem jest gmina Wojsławice, zaś partnerem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Łączna kwota dofinansowania wynosi 2 mln 537 tys. zł. W ramach projektu zaplanowano remont oraz zagospodarowanie na potrzeby kulturalne trzech zabytkowych obiektów usytuowanych na terenie gminy Wojsławice: Synagogi w Wojsławicach, budynku dawnego Wiejskiego Domu Kultury w Rozięcinie oraz budynku dawnej szkoły w Majdanie Ostrowskim. W przebudowanej Synagodze zostanie utworzona Izba Tradycji Ziemi Wojsławickiej, w szkole w Majdanie Ostrowskim powstanie Ośrodek Trzech Kultur, natomiast w Rozięcinie znajdzie się Ośrodek Dawnych Kultur i Tradycji. W ramach projektu zaplanowano ponadto organizację festiwali kulturalnych, publikację ulotki oraz folderu promującego trójkulturowość gminy Wojsławice, jak również wykonanie spotu promocyjnego. Realizacja projektu potrwa do 30.09.2019 r.