Zapraszamy do obejrzenia spotu promocyjnego zrealizowanego w ramach projektu "Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice", którego Liderem była gmina Wojsławice, zaś partnerem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 "Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego", Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne. W ramach projektu wyremontowano oraz zagospodarowano na potrzeby kulturalne trzy zabytkowe obiekty usytuowane na terenie gminy Wojsławice: Synagogę w Wojsławicach, budynek dawnego Wiejskiego Domu Kultury w Rozięcinie oraz budynek dawnej szkoły w Majdanie Ostrowskim. W przebudowanej Synagodze została utworzona Izba Tradycji Ziemi Wojsławickiej, w szkole w Majdanie Ostrowskim powstał Ośrodek Trzech Kultur, natomiast w Rozięcinie Ośrodek Dawnych Kultur i Tradycji.

front 1                                                                                 

 https://www.youtube.com/watch?v=G3Y66KJ_REk&feature=youtu.be

logot