Miło nam poinformować, iż w dniu 1 grudnia br. rozpoczęliśmy realizację projektu Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką Malowniczy Wschód. Projekt realizowany jest przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w partnerstwie LGD "Ziemi Chełmskiej" i gmin: Białopole, Dorohusk, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź oraz ukraińskiej gminy Rivne. W ramach projektu zaplanowano realizację 8 transgranicznych wydarzeń kulturalnych, w tym warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych, festiwali kulturowych, turnieju aktywności oraz 2-dniowego transgranicznego rajdu rowerowego nad Jezioro Huszczańskie. W wyniku realizacji projektu zostanie ponadto przygotowana publikacja promująca dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu, wyznaczone zostaną trasy turystyczne i rowerowe, a także opracowany zostanie strategiczny dokument promocji oraz zachowania kultury lokalnej i lokalnego dziedzictwa historycznego. Okres realizacji projektu: 01.12.2019- 30.09.2020. Całkowita wartość projektu: 66 055,00 EUR, w tym kwota dofinansowania 59 449,50 EUR.

belka 1