Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Programowej Stowarzyszenia, zwanej dalej Radą. Rada prowadzi swoją działalność w oparciu o Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”, Uchwały Walnego Zebrania oraz niniejszy Regulamin.

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI obowiązujący od dnia 18.09.2020

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI obowiązujący do dnia 17.09.2020