Raport monitorujący za II kwartał 2016 roku

Raport monitorujący za III kwartał 2016 roku

Raport monitorujący za IV kwartał 2016 roku


Raport ewaluacyjny 2016 rok


Raport monitorujący za I kwartał 2017 roku

Raport monitorujący za II kwartał 2017 roku

Raport monitorujący za III kwartał 2017 roku

Raport monitorujący za IV kwartał 2017 roku

Raport monitorujący za 2017 rok


Raport ewaluacyjny 2017 rok


Raport monitorujący za I kwartał 2018 roku

Raport monitorujący za II kwartał 2018 roku /1

Raport monitorujący za II kwartał 2018 roku /2

Raport monitorujący za III kwartał 2018 roku

Raport monitorujący za IV kwartał 2018 roku/1

Raport monitorujący za IV kwartał 2018 roku/2

Raport monitorujący za 2018 rok


Raport ewaluacyjny 2018 rok


Raport monitorujący za I kwartał 2019 roku

Raport monitorujący za II kwartał 2019 roku /1

Raport monitorujący za II kwartał 2019 roku /2

Raport monitorujący za III kwartał 2019 roku

Raport monitorujący za IV kwartał 2019 roku /1

Raport monitorujący za IV kwartał 2019 roku /2

Raport monitorujący za 2019 rok


Raport ewaluacyjny 2019 rok


Raport monitorujący za I kwartał 2020 roku

Raport monitorujący za II kwartał 2020 roku /1

Raport monitorujący za II kwartał 2020 roku /2

Raport monitorujący za III kwartał 2020 roku

Raport monitorujący za IV kwartał 2020 roku /1

Raport monitorujący za IV kwartał 2020 roku /2

Raport monitorujący za 2020 rok


Raport ewaluacyjny 2020 rok

Raport monitorujący za I kwartał 2021 roku

Raport monitorujący za II kwartał 2021 roku

Raport monitorujący za III kwartał 2021 roku/1

Raport monitorujący za III kwartał 2021 roku/2

Raport monitorujący za IV kwartał 2021 roku

Raport monitorujący za 2021 rok


Raport monitorujący za I kwartał 2022 roku

Raport monitorujący za II kwartał 2022 roku

Raport monitorujacy za III-IV kwartał 2022 roku


Raport końcowy z ewaluacji zewnętrznej


Raport monitorujący za I kwartał 2023 roku

Raport monitorujący za 2023 rok