Informujemy, iż został zaktualizowany Harmonogram planowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w roku 2024 naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zaktualizowany, obowiązujący Harmonogram dostępny jest w Zakładce PS WPR 2023-2027 podzakładka Harmonogram naborów w 2024 r.